جشن عروسی که به عزا تبدیل شد

[ad_1]

هامون پرس :فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از دستگیری فردی که در مراسم عروسی اقدام به تیرندازی هوایی کرده بود ولی منجر به قتل یکی از مهمانان شد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هامون پرس ، سرهنگ “حیدر علی کیخا مقدم ” در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس مبنی بر یک فقره قتل در یکی از روستاهای شهرستان چابهار، بلافاصله اکیپی مجرب از پلیس آگاهی این فرماندهی جهت بررسی موضوع به محل مورد نظر عزیمت کردند.

وی افزود: در بررسی و تحقیقات میدانی توسط پلیس مشخص شد که فردی ۳۵ ساله در مراسم عروسی که در حال برگزاری بوده با کلت کمری یک گلوله به صورت سهوی شلیک می کند که به کتف چپ یک نفر برخورد و از قفسه سینه وی خارج می شود.

سرهنگ کیخا در ادامه اظهار کرد: مصدوم بلافاصله جهت درمان به بیمارستان منتقل می شود ولی به علت خونریزی شدید در بیمارستان فوت می کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تحقیقات بعمل امده ضارب شناسایی و در یک عملیات ضربتی توسط کاراگاهان پلیس آگاهی دستگیر و یک قبضه سلاح کمری به همراه یک تیغه خشاب و دو عدد فشنگ جنگی از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در پایان سخنان خود خاطنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. ایسنا

[ad_2]

لینک منبع

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر کیخا :تعامل نمایندگان می توانددرجهت پیشرفت سیستان موثرباشد، گله مندی که ازاین عزیزان داریم ،چه مطالباتی که ازتریبون نمازجمعه وچه بصورت مکتوب به دفاترایشان ارسال شده متاسفانه هیچگونه بررسی انجام نشده

[ad_1]

هامون پرس : عصردیروز ودرآخرین روزازتیرماه ۹۶اصحاب رسانه سیستان بنابرجلسات ماهانه که مدتی است باتاخیربرگزارمیشود دردفترامام جمعه زابل تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هامون پرس  ،حجت الاسلام والمسلمین کیخادرابتداضمن عرض خیرمقدم به خبرنگاران رسانه ها گفت:خداراشاکریم که دربازه های زمانی مختلف ازنزدیک همواره باشمادیدارداشته ایم ولی متاسفانه به دلیل برخی گرفتاریها درسال ۹۶ کمترآن عهدی که باهم درزمینه نشست جلسات ماهانه به تاخیرافتادعملی نشد وانشاءا… امسال باقوت بیشتری این نشستهاادامه داشته باشد.

وی افزود:من دراین چندسال که درخدمت عزیزان بوده ام حتماشناخته اید ولایه های پنهان شخصی ،رفتاری وگفتاری بعنوان مسئول دراین شهرندارم وهموراه عرایضی که دارم شفاف است وجاهایی که لازم است عقل باشددست به عصاحرکت میکنم ودراین چندسال فرازونشیب های زیادی داشته ایم وهمدلی ویک دست شدن  رسانه ها باامام جمعه خیلی اثرات عجیبی درمنطقه گذاشت و آن حس مطالبه گری رااحیاکردوبه خیلی ازنداشته هارسیدیم وبه بعضی موضوعاتی که نداربودیم دارامندشدیم ودربرخی مواردهم ضعیف حرکت کردیم ،ماعهدبسته بودیم آن مطالبات  که به حق بودانهاراعنوان تیترهای رسانه یتان قراردهید ودربرهه های زمانی مختلف دوباره وچندباره به کاربندیم ،ماباهیچ جناحی  وسلیقه ی سیاسی مشکلی نداریم واگردخالت درسلایق شخصی شود خیانت کرده ایم،ماهمواره بامسئولین ،هم زبان انتقادداشته ایم وهم زبان تشکروهدف مادروهله اول برای رضای خداوسپس مردم عزیزمان بوده و من همان کیخای سه سال قبل هستم  وریالی هم جمع نکرده ام وهمه ی تلاشم درجهت خدمت به مردم بوده استI

وی درادامه خطاب به رسانه هاگفت: بعضی ازرسانه هادرجاهایی کوتاهی داشته اند،نه اینکه تعمدی باشدوبایدبازنگری کنیدوبه اهمیت موضوعات مختلف درباب مشکلات سیستان بپردازیدوبرای خداسیستان رادریابید،پیشرفت یک فرهیخته سیستانی پیشرفت همه ماست وبرای منافع سیستان همه بایدبااتحاد وهمدلی دست دردست هم دهیم وهمزبانی وهمدلی راهیچوقت ازدست ندهیم وازهرسلیقه ی سیاسی که باشیم فرزندسیستان هستیم ودراصل ولایت فقیه وارمان های انقلاب هیچ اختلافی نداریم وهمه مسئولین سربازان انقلاب هستند. ایشان سپس به پرسشهای خبرنگاران درموضوعات گوناگون پاسخ های لازم رادادند

 

وی درموردعدم تصویب منطقه آزادسیستان درزمان کنونی که لازم است گفت: بایدببینیم مقصراصلی دراین زمینه کیست؟درموردمدیریت مرز که به دردمردم  می خوردچیزی دیده نمی شودودربعضی ازمواردماشدیداورودکرده ایم وبایدگفت درزمینه های مختلف صادرات خوبی داریم ودولتمردان ماباید ازاین ظرفیتهااستفاده کنند ودراین میان حق مردم دیده نشده  وفقط برای دولتیان درآمدزابوده ،پس تکلیف مرزنشینان ماکه باوضعیت بدمعیشتی زندگی می کنندچه می شود؟منطقه ویژه اقتصادی رامشار که سالهاست تصویب شده ولی عملا هیچگونه فعالیتی اقتصادی درآن انجام نمی شودواین وظیفه استانداروفرمانداران است که سرمایه گذارجذب کنندتافعالیت اقتصادی واشتغالزایی درآن صورت گیرد.

امام جمعه زابل  مرزرایک فرصت دانست وگفت: مرزبرای همه آحادمردم است  که تمامی مردم منافعی ازمرزداشته باشند،آرزوداشتیم که درده سال گذشته آزادراه زابل به زاهدان تمام شود ولی تاکنون پیشرفت کمی داشته وباکندی به پیش رفته ومتاسفانه هرازگاهی جان عده ای ازهمشهریان براثرغیراستانداردبودن جاده گرفته میشود.

وی افزود:دربحث خشکسالی های اخیر که دولت بایددربازه زمانی کم بتواند طرحهایی همچون دپوی کالادررامشار،آبیاری ۴۶هزارهکتارازمزارع سیستان ،منطقه آزادسیستان  وفرصتهای مرزتوفیق چندانی نداشته ومتاسفانه کارهابه کندی به پیش می رود واین موضوعات می توانست اگربه موقع انجام میشد الان مشکل بیکاری جوانان ومعیشت مردم رانداشتیم.

وی درخصوص تعامل نمایندگان بیان داشت:تعامل نمایندگان می توانددرجهت پیشرفت سیستان موثرباشد،درست است که اختلاف جناحی وسلیقه ای وجوددارداماتوجه بایدداشته باشند برای پیشرفت سیستان  دست دردست هم داده وباهم درجهت خدمت به مردم حرکت کنندوگله مندی که ازاین عزیزان داریم ،چه مطالباتی که ازتریبون نمازجمعه بیان شده وچه بصورت مکتوب به دفاترایشان ارسال شده متاسفانه هیچگونه بررسی انجام نشده وآنچه که انتظارازاین دونماینده عزیزداشتیم تاکنون دیده نشده ،هرچنددرمجلس ویادروزارتخانه هاتلاشهایی شایدداشته اندوکارهایی راانجام داده باشنداماانتظارمیرودکه آثارفعالیت هایشان درمنطقه سیستان دیده ومشاهده شود.

وی درباره غیبت دوهفته ای درنمازجمعه اظهارداشت: غیبتی درکارنبوده وبعلت کارعلمی درقم بوده است ودرحال انجام گذراندن سطح علمی چهارحوزه رادرسطح دکترامیباشم که بحمدالله روبه پایان است .

وی همچنین ازافتتاح حسینیه شهیدین درآینده نزدیک خبردادوگفت:بزودی این مجموعه که درمحل مصلی المهدی قرارداردبرای انجام نمایشگاههای مختلف ومناسبت های ا یام الله هاموردبهره برداری قرارخواهدگرفت.

ایجادکانون خبرنگاران سیستان نیزیکی ازخواسته های خبرنگاران رسانه هاحاضردراین نشست بود که بابحث وتبادل نظردرجلسه قراربراین شدتادرخواستی باامضاء خبرنگاران به دفترامام جمعه زابل تحویل داده شودتاباگفتگوونشست بافرماندارومسئول ارشادبه یک جمعبندی کلی برسند.

گزارش از ناصر پودینه سایت طلوع سیستان

[ad_2]

لینک منبع

زنگ خطر افزایش بیماری هاری در سیستان و بلوچستان /هاری در زابل ۴ قربانی گرفت

[ad_1]

هامون پرس :رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر در استان سیستان و بلوچستان دچار حیوان گزیدگی شده و تاکنون ۴ نفر بر اثر ابتلاء به بیماری هاری فوت کرده‌اند، گفت: متاسفانه در دو دهه گذشته میزان ابتلاء به حیوان گزیدگی رو به افزایش است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هامون پرس ، حسین عرفانی (رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان)، درباره حیوان‌گزیدگی اظهار کرد: در سال ۹۵ بالغ بر ۱۶۰ هزار مورد حیوان گزیدگی داشتیم که به مراکز درمانی پیشگیری از هاری مراجعه کردند. این آمار براساس اطلاعاتی است که از افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمان پیشگیری به دست آمده است چه بسا میزان گزش از این هم بیشتر باشد.

او با بیان اینکه امور مربوط به سلامت استان سیستان و بلوچستان توسط سه دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشگاه علوم پزشکی ایران‌شهر و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته از ۱۶۰ هزار مورد گزشی که اتفاق افتاده بالغ بر ۱۰۰۰ مورد در سیستان و بلوچستان بوده است.

رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان با بیان اینکه در سال گذشته ۲ مورد مرگ بر اثر ابتلا به هاری در کل کشور داشتیم، ادامه داد: متاسفانه در سال جاری یک مورد مرگ بر اثر ابتلا به هاری در استان هرمزگان داشتیم و ۴ مورد مرگ در منطقه زابل داشتیم.

عرفانی با بیان اینکه ایران در کمربند جغرافیایی بومی هاری قرار دارد، گفت: از آنجا که ویروس هاری هم در وحوش و هم در حیوانات اهلی گزنده وجود دارد و میزان کشندگی این بیماری صددرصد است از همین‌رو بالغ بر ۷۰۰ مرکز درمان پیشگیری این بیماری در کشور وجود دارد و اطلاع‌رسانی شده است که هر کسی مورد گزیدگی توسط حیوان قرار گرفت می‌تواند به این مراکز مراجعه و واکسن پیشگیری از هاری و در صورت نیاز سرم آن را به طور رایگان دریافت کند.

او درباره کنترل و مبارزه با این بیماری گفت: دهیاری‌ها و شهرداری‌ها متولی کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد یا به صورت اتلاف، جمع‌آوری، زنده‌گیری و عقیم‌سازی آن‌ها هستند و در گذشته کمیته‌های اتلاف حیوانات زیان‌بار یا سگ‌های ولگرد برای مبارزه و کنترل این بیماری تشکیل شده بود از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز بحث درمان پیشگیری را دنبال می‌کرد.

رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان خاطرنشان کرد: از آنجا که مدیریت مراکز شهری با شهرداری‌ها و مناطق روستایی با دهیاری‌هاست باید جمعیت حیوانات زیان‌بار که غالب آن‌ها سگ هستند را کنترل و مدیریت کنند تا اقداماتی را انجام دهند که افراد در اماکن عمومی مورد گزش و تعرض حیوانات قرار نگیرند.

عرفانی با بیان اینکه سیر سالانه گزیدگی توسط حیوانات رو به افزایش است، گفت: در استان‌هایی مانند گلستان و سیستان و بلوچستان احتمال گزش بالاست اما قدر مطلق میزان گزش عامل ابتلاء به این بیماری نیست. متاسفانه در دو دهه گذشته موارد گزش سیر افزایشی داشته است.

او با تاکید براینکه حقوق شهروندی اقتضا می‌کند تا افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند مورد گزش و تعرض حیوانات قرار نگیرند، افزود: در منطقه زابل تعداد سگ‌های ولگرد بسیار زیاد است و افراد به شدت مورد گزش قرار می‌گیرند در ۴ ماه گذشته نیز بالغ بر ۱۰۰۰ مورد گزیدگی در منطقه سیستان و بلوچستان منطقه زابل اتفاق افتاده است.

رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۴ مورد بر اثر بیماری هاری فوت شده‌اند، گفت: متاسفانه این ۴ مورد پس از ابتلاء به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند و همانطور که بیان شد در هیچ جای دنیا احتمال بهبود پس از ابتلاء وجود ندارد.

عرفانی درباره وضعیت دارویی این بیماری نیز گفت: با توجه به اینکه از نظر واکسن و سرم دارویی با تمام مشکلاتی که برای تهیه و نگهداری آن وجود دارد اما خوشبختانه در سراسر کشور کوچک‌ترین کمبودی وجود ندارد و کسی نیست که در سراسر کشور مورد گزش قرار بگیرد و در مراجعه با مرکز درمان پیشگیری با کمبود واکسن یا سرم مواجه شود.  ایلنا

[ad_2]

لینک منبع

دفاع تمام قد رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر از «توزیع موادمخدر دولتی در کشور»+ جزئیات

[ad_1]

هامون پرس :رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می‌شوند ارائه کرد.

علی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش‌بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.

وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود ۶۰ درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر  آزادسازی “تریاک” اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۱ آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می‌کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می‌شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.

وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می‌شود که  اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته‌ام یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می‌شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می‌گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.

مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می‌شود؟

هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می‌گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.

وی  گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده‌تر شده و به سایر مواد نیز برسد.

در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور»  یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای ۷۷ و ۷۸) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.

وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.

 

خسارت سالانه ۵۰هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشور

 

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان  برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.

 

هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می‌بینیم و میلیون‌ها نفر به زندان رفتند، خانواده‌ها متلاشی شدند، هزینه‌های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۴۶ درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می‌رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.

 

فساد پول کثیف به مجلس هم رسیده

 

وی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می‌کند؛ زیرا امروز می‌بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند هزاران دستگاه دولتی را از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و … را با پخش پول آلوده کرده است. این در حالیست که اجرای چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود سالم سازی محیط خود را داشته باشیم زیرا در جریان اجرای این سیاست فضا شفاف خواهد شد.

 

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نخستین بار به طور رسمی در بند ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مسئله مدیریت مصرف را به دستگاه کشور ابلاغ کرد و برای آنها زمان تعیین کرد که طی یک برنامه پنج ساله باید ۲۵ درصد کاهش مصرف در کشور داشته باشیم که البته معتقدم آمار نباید به این صورت سنگین ابلاغ می‌شد اما در نهایت شاهد آن هستیم که امروز استراتژی مدیریت مصرف در حال جایگزینی مبارزه با مصرف شده است.

 

از توزیع دولتی موادمخدر دفاع می‌کنم

 

هاشمی در ادامه با تاکید برآنکه اعلام آمادگی می‌کنم که هر کسی در هر سطحی که بخواهد در این زمینه مناظره‌ای داشته باشد حاضرم حضور داشته و از این استراتژی دفاع کنم گفت: استراتژی مدیریت مصرف فواید بسیار زیادی دارد، بزرگترین فایده آن، آنست که با این روش می‌توان از تغییر الگوی مصرف در کشور جلوگیری کرد. این در حالیست که فایده بزرگتر این استراتژی آنست که با این روش میان قاچاقچی و مصرف کنندگان حائل قرار داده می‌شود.

 

وی در ادامه با بیان آنکه این استراتژی با مسئله‌ای بزرگتر از مصرف، مقابله و مبارزه می‌کند به «بحران مواد مخدر» در کشور اشاره کرد و گفت: بحران مواد مخدر سکه دو رویی است که یک روی آن جذابیت بالای اقتصادی و روی دیگر آن وجود تقاضا جدی در کشور است.

 

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در خصوص «جذابیت اقتصادی مواد مخدر» در کشور تصریح کرد: اقتصاد مواد مخدر برای قاچاقچیان و متاسفانه تعدادی از مبارزه کنندگان به منظور افزایش بودجه‌هایشان جذابیت دارد. این درحالیست که این اقتصاد کثیف حتی برای درمانگران، کلینیک‌های خصوصی، مصرف کنندگان، خرده‌پاها نیز جذابیت دارد و به علت وضعیت اقتصادی موجود کشور و  وضع نامساعد اشتغال می‌بینیم که حتی برخی آماتورها نیز به وادی خرید و فروش مواد مخدر ورود کرده‌اند.

 

هاشمی در ادامه به بالا بودن تقاضا در کشور نیز اشاره کرد و گفت: روی دیگرسکه بحران مواد مخدر در کشور جدی بودن تقاضای آن است که از طریق مدیریت مصرف می‌توان این روی سکه را تا حدی بشکنیم ، مدیریت و مهار ‌کنیم.

 

توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است

 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: هر چند که سیاست مدیریت کاهش تقاضا و در راستای آن توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است اما ریشه برخورد با جدی بودن تقاضا در کشور به اصلاحات بزرگ از جمله اصلاحات بزرگ ساختاری، سیاسی، اقتصادی، ایجاد رونق، اشتغال و … بر می‌گردد.

 

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان آنکه سیاست مدیریت مصرف به ما کمک می‌کند که در جریان بحران مواد مخدر حداقل دولت مداخله کند تاکید کرد: البته این کار نیازمند یک نظارت صحیح و قوی است. آنچه طی ۴۰ سال اخیر دیده‌ایم مبارزه با مصرف بوده است که حداکثر ۲۰ درصد موفقیت و ۸۰ درصد نیز خسارت و آسیب داشته است؛ این در حالیست که پیش بینی می‌کنم که در صورت اجرای صحیح سیاست مدیریت مصرف و توزیع مواد مخدر دولتی در کشور، ۸۰ درصد فایده برای نظام و ۲۰ درصد در نهایت خسارت خواهد داشت که البته باید سعی کنیم حتی این خسارت ۲۰ درصدی را نیز نداشته باشیم.

 

شوخی با دولتی شدن توزیع موادمخدر  و نقش مافیا در آن

 

هاشمی افزود: یقینا برای اینکه هر چه بهتر این سیاست در کشور اجرا شود باید راهکارهای بهتری را پیشنهاد دهیم و فضا را برای ارائه پیشنهادات موثر باز بگذاریم و از حالت طنز و شوخی نیز فاصله بگیریم زیرا طی روزهای گذشته شاهد ایجاد فضای طنزی مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی در کشور هستیم که البته معتقدم قسمتی از آن به استراتژی جدی مافیا بازمی گردد.

 

وی تصریح کرد: مافیا بسیار از ما جلوتر هستند و همه ابزاری دارند برای اینکه از اجرای این سیاست در کشور حتی با کشاندن آن به طنز و شوخی جلوگیری کنند که البته اشکالی ندارد فضا مقداری طنز شود اما در پشت صحنه باید متوجه باشیم که از این طریق در دام مافیایی که دست قدرت بزرگی بر توزیع، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر دارند، نیفتیم.

 

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برآنکه پیش بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتادتاکید کرد: باید به سمت تقویت نهادهای مدنی در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر در کشور برویم به طوریکه در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که حدود ۸۰ درصد کاهش تقاضا در آن کشورها از طریق سازمان‌های مدنی پیگیری می‌شود.

 

به گزارش ایسنا،حجت‌الاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد و در توضیح تصویب این طرح گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان، مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد، اجرا خواهد شد.

 

 

 

[ad_2]

لینک منبع

یادداشت مهندس حبیب اعلایی مدیرعامل آبفای زابل پیرامون آب های ژرف در منطقه سیستان

[ad_1]

چند سال قبل یک مشاور روسی بحث آبهای ژرف را مطرح کرد،
در آن زمان با توجه به داده های ژئوگرافی به مایعی در اعماق بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر رسیدند که میتواند آب یا گاز و یا نفت باشد
تحقیقات با دنبال کردن گسلها و احتمال انتقال آب از طریق گسلها ادامه یافت
در سال ۸۰ از یک زمین شناس که بدنبال نقشه های منطقه بود شنیدم تداخل دو گسل در یک نقطه در استان ما موجب شده چشمه ایی بجوشد و در دوره خشکسالی عمق آب به ده متر پایین تر تنزل پیدا کرده که موردی عجیب در دل کویر بنظر میرسید
همه این موارد در زمانی مطرح شد که دکتر آقایی نماینده مردم سیستان بود و البته وجود رودخانه ای در زیر زمین را به دلیل عدم وجود تحقیقات کامل علمی کمی تخیلی بنظر میرسید و گاهی از وجود ماهی!!! در این آب خبر میدادند
امروز وزیر نیرو احتمال جریان آب در گسلها را مجدد بیان میکند و اینکه نهایتا این آب بصورت چشمه از کف دریا جوشش میکند.
سیستان اولین در اکتشاف و احتمالا بهره برداری از آبهای ژرف در ایران است که کارهای اولیه آن در دست اقدام است
امیدواریم این مهم بثمر نشیند و منبع آبی جدید نوید بالندگی و تداوم زندگی در منطقه شود هر چند قیمت استحصال این آب بالا خواهد بود و میتواند برای شرب و صنعت مقرون بصرفه باشد.
حبیب اعلایی

[ad_2]

لینک منبع

حجتی در نشست مشترک با مجمع نمایندگان مردم استان سیستان و بلوچستان خبر داد: تولید آناناس با آب دریا

[ad_1]

هامون پرس : وزیر جهاد کشاورزی گفت:با توجه به شرایط اقلیمی مناسب سیستان و بلوچستان، وزارت جهاد کشاورزی اجرای پروژه تولید آناناس با استفاده از شیرین کردن آب دریا را به منظور افزایش تولید و اشتغال منطقه در دستور کار دارد.

نشست مشترک وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با مجمع نمایندگان مردم استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.در این نشست،محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مناطق تولید و روستاها تاکید کرد و گفت:هرگونه فعالیت بخش کشاورزی تا پیش از مرحله سفره باید در منطقه تولید انجام شود تا مردم منطقه از منافع و ارزش افزوده تولید و همچنین اشتغال فعالیت تولیدی بهره مند شوند.وی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی از برنامه هایی که موجب شکوفایی اقتصاد سیستان و بلوچستان شود،همه جانبه حمایت می کند،خاطرنشان کرد: استان سیستان و بلوچستان به ویژه جنوب استان ظرفیت های فوق العاده و بالقوه ای دارد و نمایندگان استان می توانند با جلب مشارکت سرمایه گذاران،تعاونی های تولیدی،منابع استانی و دیگر ذینفعان در مسیر توسعه اشتغال و تولید در استان گام بردارند.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت آب منطقه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: آب در عمق کشور باید حفظ شود و منابع آبی مورد نیاز شرب و صنعت نباید از مرکز به ساحل منتقل شود بلکه آب مورد نیاز این بخش ها باید از دریا تامین شود.وی خاطرنشان کرد: برای تامین آب شرب و صنعت برخی استان ها نظیر کرمان و اصفهان پروژه های انتقال آب از دریا اجرا می شود.حجتی گفت:با توجه به شرایط اقلیمی مناسب سیستان و بلوچستان، وزارت جهاد کشاورزی اجرای پروژه تولید آناناس با استفاده از شیرین کردن آب دریا را به منظور افزایش تولید و اشتغال منطقه در دستور کار دارد.وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم حل مشکل تداخلات اراضی مردم منطقه تاکید کرد و در مورد لایروبی قنات های منطقه گفت که این موضوع از طریق اعتبارات استانی و بودجه های عمرانی قابل اجراست.منبع تسنیم

[ad_2]

لینک منبع

هامون خشکیده؛ باطعم ریزگرد

[ad_1]

هامون پرس – نگاهی اجمالی به موقعیت جغرافیایی ایران نشان می دهد که کشورمان در محاصره ی ریزگردهاست؛ ریزگردهایی که ما مردم را دچار مرگی تدریجی و خاموش می کند.

کمی آن سوتر از گوشه ی شمال شرقی کشور، پیکر بیجان و خشکیده ی دریاچه آرال قرار دارد که احداث سد روی رودخانه های سیحون (سیردریا) و جیحون (آمو دریا) آن را نابود کرده و جز پیکری بیجان و غبارآلود از آن بر جای نگذاشته است و امروز این دریاچه مرده تنها کانونی برای ریزگردهاست؛ ریزگردهایی به سموم مختلف از جمله اورانیوم آلوده؛ همان سمومی که رودها طی سالیان با خود به همراه آورده اند تا در دل دریاچه گم شوند. حال، باد این ریزگردهای مرگبار را با خود به همه جا می برد؛ از جمله به کرانه های شمال شرق و شرق ایران.

رو به سوی شرق که برویم، هامون خشکیده را می بینیم که رود هیرمند سال هاست آب را از آن دریغ کرده و زابل زیبا که زمانی به خاطر خاک حاصلخیزش آن را ‘انبار غله ی ایران’ می خواندند، تنها نصیبش خاک و خاشاکی است که از دریاچه ی مرده ی هامون بر سر این شهر و مردمش می ریزد؛ ماجرایی تلخ و گزنده که رفته، رفته از شهرهای سیستان و بلوچستان پا را فراتر می نهد تا مردم نواحی دیگر هم طعم ریزگرد را بچشند.

هرچند، در همین چند روز گذشته دیدیم که ابر تاریک ریزگرد، برخاسته از تالاب گاوخونی در نواحی مرکزی تر ایران، چگونه خاک بر سر یزد و اصفهان کرد.

یادم نرود شهر یزد، همان واحه ی عظیم گرانقدری است که به سان نگینی در دل کویر سال ها درخشیده و آوازه قنات هایش عالمگیر است. اما امروز انگار درخشش نگین اندک، اندک زیر غبار رنگ می بازد.

پاره ی غربی ایران هم که نیازی به گفتن ندارد؛ مدت هاست شهرها و روستاهای این منطقه خاک و ریزگرد بادآورده از عراق را برمی تابد؛ عراقی که دجله و فرات اش به سبب سدهای بسیاری که ترکیه بر مسیر آن احداث کرده، آبی ندارد تا تشنگی زمین های آن کرانه را از سوریه تا عراق، برطرف کند و تنها خاک است که از بیابان های عراق تا هورالعظیم در ایران تنوره می کشد.

تنها تصور کنید که اگر، دریاچه ارومیه هم در شمال غرب ایران خشک شود، چگونه نمک لازم برای این آش در هم جوش مهیا می شود تا سناریویی مرگبار کامل شود.

 

جنگ امروز

جنگ امروز، جنگ محیط زیست است؛ جنگ آب و درخت است. خبر می رسد که مثلا چهار هزار درخت بلوط در غرب کشور بر اثر خشکسالی از بین رفتند. باید از خود بپرسیم، چند پرنده، چند سنجاب، چند روباه، … و در نهایت چند انسان همراه درختان مردند یا در شرف مرگند.

 

جنگ امروز جنگ آب است؛ جنگ زمین های تشنه است.

همسایه ی غربی ایران، ترکیه، به پیروی از سیاست یک بشکه آب در برابر یک بشکه نفت، بیش از بیست سد کوچک و بزرگ روی دجله و فرات ساخته است . این کشور به بهای محروم کردن کشورهای پایین دستی از آب این دو رود، صدها طرح را در زمینه ی کشاورزی، دامداری و مواد غذایی اجرا کرده و محصولات کشاورزی و غذایی این کشور بازار خوبی در اروپا و منطقه دارند. در این طرح، مردم زیادی به کار و نان رسیده اند و ثروت فراوانی تولید شده است.

می شود تصور کرد که ایران هم رفته، رفته به طور کامل به جمع مشتریان دایمی محصولات کشاورزی و غذایی ترکیه بپیوندد و خشکی لبهایش را با آبی که به صورت محصولات کشاورزی از ترکیه و کشورهای دیگر تامین می کند، برطرف کند.

یادمان نرود؛ ما وقتی مواد غذایی و میوه یا گندم، برنج، شکر، ذرت، پنبه و محصولات کشاورزی راهبردی از این دست را وارد می کنیم، در حقیقت، آب وارد می کنیم، چون اگر آب داشتیم، زمین های حاصلخیز کویری مان و نیروی کار ارزان قیمت مان کفایت می کرد تا محتاج دیگران نباشیم و خوراک مان بوی دلارهای نفتی ندهد.

 

ایران صنعتی

این هم از یادمان نرود که اگر کشاورزی و صنایع وابسته به آن را گسترش دهیم، آن قدر کار تولید می شود که به مدد آن بسیاری از مسایل اجتماعی حاصل از بیکاری و حتی بسیاری از بداخلاقی های سیاسی ما دیگر محلی از اعراب نخواهند داشت. این نعمت بزرگی است.

درد اینجاست که سال هاست باورمان شده ایران به علت قلیل بودن منابع آبی بهتر است با تکیه بر منابع سرشار معدنی و نفت و گاز خود، به کشوری صنعتی بدل شود. این نسخه ای است که برایمان پیچیده اند و ما هم سال هاست منابع طبیعی کشورمان را می فروشیم.

از این داستان، آن چه برایمان می ماند، مشتی ضایعات است که محیط زیست مان را آلوده و همچنان می آلاید. ما غافلیم از این که بدون کشاورزی و امنیت غذایی، بدون آن که نانمان را خودمان تولید کنیم، نمی توانیم روی پای خودمان بایستیم. بدون کشاورزی رشد یافته، صنعت صرف، کمکی به حیات و رشد اقصادی پایدار ما مردم نمی کند.

خشکسالی در غرب آسیا تنها گریبانگیر ایران نیست. خوب که به کشورهای منطقه نگاه کنیم می بینیم مثل بقیه ی دنیا، این جا در این منطقه ی خشک هم کشورهایی حرفی برای گفتن دارند که به تغییر و اصلاح روش های تولید در بخش کشاورزی، استفاده بهینه از منابع آبی و ایجاد ساختارهایی برای امنیت غذایی روی آورده اند.منبع قم پرس

رضا بهارکارشناس اخبار خارجی ایرنا

[ad_2]

لینک منبع

کوهنوردان اوشیدا فعل توانستن را صرف کردند+تصاویر

[ad_1]

نی زار : صعود به قله دماوند علاوه بر ویژگی طبیعی آن که بلند ترین قله ایران نام دارد از نظر اساطیری و تاریخی جایگاهی ویژه در هویت بخشی و فرهنگ هر ایرانی دارد، دسترسی و لمس این دیو سپید پای در بند (ملک الشعرای بهار) آرزوی هر کوهنورد ایرانیست.

کوهنوردان برای رسیدن به این آرزو هم از نظر جسمی و هم ازنظر روحی تلاش زیادی می کنند و برنامه های تمرینی متعددی را به جان می خرند تا به این افتخار بزرگ نایل شوند.

تیم کوهنوردی اوشیدا شهرستان هامون با تمرینات منظم و کشف استعدادهای منطقه در اندیشه پرورش کوهنوردانی اخلاق مدار و فنی در جهت توسعه ی این رشته ی ورزشی در سیستان می باشد.

در راستای تحقق این اهداف سالانه صعود های ورزشی و برنامه های آموزشی خود را براساس تقویم ورزشی مدون به اجرا در می آورد.

در سال جاری با هدف صعود به قله دماوند (صعود اولی ها) شروع به تمرینات ویژه آماده سازی برای این برنامه نمود که می توان از صعود به قله هزار کرمان و دوبار صعود به تفتان نام برد.

این تیم با سرپرستی صادقعلی نخعی و همراهی آقایان محمد اسدی، محمد رهدار، مرتضی آتش پنجه، مهدی روستایی، و سرکار خانم معصومه پودینه در تاریخ بیست و هشتم و بیست و نهم تیرماه موفق به صعود قله دماوند (بام ایران) شدند.

 

 

 

[ad_2]

لینک منبع

کوهنوردان اوشیدا فعل توانستن را صرف کردند.

[ad_1]

به گزارش نی زار، صعود به قله دماوند علاوه بر ویژگی طبیعی آن که بلند ترین قله ایران نام دارد از نظر اساطیری و تاریخی جایگاهی ویژه در هویت بخشی و فرهنگ هر ایرانی دارد، دسترسی  و لمس این دیو سپید پای در بند (ملک الشعرای بهار) آرزوی هر کوهنورد ایرانیست.
کوهنوردان برای رسیدن به این آرزو هم از نظر جسمی و هم ازنظر روحی تلاش زیادی می کنند و برنامه های تمرینی متعددی را به جان می خرند تا به این افتخار بزرگ نایل شوند.

تیم کوهنوردی اوشیدا شهرستان هامون با تمرینات منظم و کشف استعدادهای منطقه در اندیشه پرورش کوهنوردانی اخلاق مدار و فنی در جهت توسعه ی این رشته ی ورزشی در سیستان فعالیت می کند.

در راستای تحقق این اهداف سالانه صعود های ورزشی و برنامه های آموزشی خود را براساس تقویم ورزشی مدون به اجرا در می آورد.

در سال جاری با هدف صعود به قله دماوند (صعود اولی ها) شروع به تمرینات ویژه آماده سازی برای این برنامه کرد که می توان از صعود به قله هزار کرمان و دوبار صعود به تفتان نام برد.

این تیم با سرپرستی صادقعلی نخعی و همراهی آقایان محمد اسدی، محمد رهدار، مرتضی آتش پنجه، مهدی روستایی، و سرکار خانم معصومه پودینه در تاریخ بیست و هشتم و بیست و نهم تیرماه موفق به صعود قله دماوند (بام ایران) شدند.

[ad_2]

لینک منبع

ساز ناکوک افغانستان در حقابه هیرمند/ وزیر انرژی افغانستان؛ ساخت سد و بنددر افغانستان پیش‌شرط آغاز مذاکرات با ایرانی‌ها +جزئیات کامل معاهده‌ هیرمند

[ad_1]

 «هامون‌های پهن‌گستر و کم‌عمق در دیار رستم/ دگر ندارد نشانی ز خرمی، در این فضای ستم» این یک بیت از حسین یونسی شاعر معاصر، تصویرگر وضعیت کنونی رود هیرمند (هلمند) و تالاب هامون است.

هامون پرس: رودخانه‌یی مشترک میان ایران و افغانستان که روزگاری محل تاریخ‌سازی و فرهی بوده و در گرشاسب‌نامه اسدی طوسی شاعر قرن پنجم، این‌چنین از آن یاد می‌شد: «دو منزل زمین تا لب هیرمند/ بُد آب خوش و بیشه و کشتمند.» اکنون اما نفس هامون به شمارگان افتاده و در صورتی که دو کشور همسایه بر سر رودخانه هیرمند که حیات هامون به آن متصل است به تفاهم نرسند، مخاطرات فراوانی ازجمله کانون عظیم ریزگرد در سیستان‌وبلوچستان در انتظار منطقه است. آنچه از تهران شنیده می‌شود این است که ایران پیش از هر چیز در اندیشه صیانت از دریاچه هامون و جلوگیری از ایجاد یک کانون ریزگرد غول‌آسا در سیستان‌وبلوچستان است که هم ایرانی‌ها و هم افغان‌ها را در خواهد نوردید. برای نیل به این هدف نیز ایرانی‌ها چاره‌یی جز تشکیل کارگروه و اقدامی مشترک با همسایه خود نمی‌بینند.

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی هامون پرس  به نقل از تعادل ، این مساله را رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا  به وضوح تشریح کرد. میدانی چندی پیش در این باره اظهار کرد: «هامون از نظر مسائل زیست‌محیطی برای مردم هر دو کشور مساله مهمی است. اگر حقابه زیست‌محیطی هامون رعایت نشود، هامون نیز به کانون ریزگرد تبدیل می‌شود که به علت بادهای ۱۲۰روزه سیستان، شدیدتر از دیگر کانون‌های ریزگرد کشور خواهد شد. به همین دلیل باید روی این مساله با کشور افغانستان به تفاهم و اقدامات مشترکی برسیم که متضمن حیات هامون باشد.»

اما آیا همسایگان ایران نیز چنین ‌نظری دارند یا آنها قصد دارند از آب به‌عنوان ابزار فشار استفاده کنند؟ معاون وزیر نیرو در بخشی از آن گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش، پاسخی را ارائه کرد که بیشتر از بیان واقعیت، به ابراز امیدواری شباهت داشت. میدانی گفت: «ما نمی‌خواهیم در حال حاضر پیش‌داوری کنیم و احساس می‌کنیم طرف حساب‌های ما متخصصانی هستند که به حرف‌های اصولی و کارشناسی تمکین می‌کنند. تصور ما این است که اگر در فضایی منطقی، برد-برد و توام با احترام متقابل بحث کنیم و بر این مساله واقف شویم که حفظ تالاب‌ها به‌نفع توسعه پایدار دو کشور و منطقه است، به اتفاق نظری رسیده و به نقطه‌یی بهینه دست پیدا خواهیم کرد.»

افغانستان دیپلماسی آبی را جدی گرفته است

در تاریخ ۱۸ تیر ۹۵، مسوولان وزارت نیرو جلسه‌یی با همتایان خود در وزارت امور خارجه با موضوع آب‌ میان ایران و افغانستان برگزار کردند. قرار است در مرداد امسال نیز رحیم میدانی و تیم کارشناسی وی به کابل سفر کنند تا بر سر حقابه محیط‌زیست هامون با افغان‌ها به مذاکره بنشینند.

در آستانه این سفر، علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان، در پارلمان این کشور اظهاراتی را به زبان آورد که قطعا در زمره تلاش برای تعامل بیشتر با ایرانی‌ها در مساله آب‌های مشترک مرزی قرار نمی‌گیرد و شاید به نوعی زمینه‌سازی برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات آتی خود با طرف‌های ایرانی محسوب شود. خرداد سال گذشته نیز به‌دنبال سفر رییس‌جمهور افغانستان به ایران و دیدار او با مقام معظم رهبری، در ایران صحبت از هر دو رودخانه «هیرمند» و «هریرود» به میان آمد اما در افغانستان بیش از هر چیز تلاش شد تا مناقشه آبی صرفا به «هیرمند» محدود نشان داده شود. مساله‌یی که در آن زمان این روزنامه در گزارشی با عنوان «شیطنت رسانه‌های افغان» در پوشش مذاکرات آبی دو کشور به آن اشاره کرد.

اکنون اما به نظر می‌رسد آن شیطنت، ریشه‌های جدی‌تری نیز دارد.  وزیر انرژی و آب این کشور به تازگی در پارلمان افغانستان گفته است: «در برخی کشورهای همسایه این توقع بی‌جا ایجاد می‌شود که در این کشور (افغانستان) آب فراوان وجود دارد و در نتیجه با توجه به معاهدات موجود و حسن همجواری ما نیز باید از این آب‌ها استفاده کنیم، ما هم مشکلات جدی منابع آب را داریم.»  وی در ادامه از همسایگان افغانستان (ایران و پاکستان) خواسته فضای همکاری مشترک را خدشه‌دار نکنند. عثمانی در این زمینه عنوان کرده است: «امروز ادعاهایی در رابطه با رودخانه‌های مرزی وجود دارد که بجا نیست. این ادعاها به همکاری مشترک دوطرف ضربه وارد می‌کند و بهتر است از طرح این ادعاها خودداری شود.»

وزیر انرژی افغانستان همچنین ساخت سد و بند در این کشور را پیش‌شرط آغاز مذاکرات با ایرانی‌ها و دیگر همسایگان افغانستان عنوان و اظهار کرده است: «دیپلماسی فعال برای حل مشکلات آب با کشورهای همسایه نیاز است، (اما) برای آغاز گفت‌وگوها با همسایگان، ابتدا باید منابع آبی کشور مهار و خطوط قرمز مشخص شوند.» وی با اشاره به وضعیت سدسازی در ایران این پرسش را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که چرا افغانستان نباید چنین اقداماتی را انجام دهد. به گفته وزیر آب و انرژی افغانستان ایران ۶حوزه آبی دارد و ۶۰۰بند روی این حوزه‌ها ساخته که ده‌ها بند روی ۴حوزه آبی مشترک با افغانستان ساخته شده است. اما افغانستان تنها روی حوزه آبی هریرود بند سلما را ساخته است.»

افغان‌ها ادعا دارند که سالانه ۷۵میلیارد دلار از ناحیه ضایعات آب‌های مرزی این کشور متحمل می‌شوند. این نکته را محمد علم ایزدیار نایب‌رییس‌ سنای این کشور در فروردین سال ۱۳۹۰ عنوان کرد. مقام‌های افغان مصرانه در پی ترویج این باور هستند که به مسائل حقوق بین‌الملل در زمینه آب و حقابه‌های همسایگان باور و پایبندی دارند، اما سدسازی‌های این کشور برای مهار آب‌های جاری منافاتی با این مساله ندارد و حق این کشور محسوب می‌شود. عثمانی در حاشیه ارائه استراتژی جدید منابع آبی کشور به مجلس نمایندگان، مشکلات زیستی ناشی از کمبود آب در ایران و افغانستان را ناشی از مدیریت ناسالم منابع آبی توسط دولت ایران دانست. هرچند وزیر آب و انرژی افغانستان در پایان صحبت‌های خود اعلام کرده است که این آمادگی را دارد که در مورد آب‌های مشترک با مقام‌های دولت ایران به بحث و مذاکره بنشیند، اما مقایسه ادبیات رحیم میدانی و صحبت‌های علی‌احمد عثمانی در پارلمان این کشور، به خوبی نشان‌دهنده فاصله موجود در فضای مذاکرات دو کشور است.

مناقشه آب در شرق در گذر زمان

ایران در دهه‌های گذشته و به‌واسطه بی‌ثباتی‌های سیاسی و امنیتی در همسایه شرقی خود، دغدغه‌یی در حوزه‌های آبی هیرمند و هریرود نداشت اما اکنون مقامات این کشور به خوبی به این نکته واقف هستند که تثبیت هرچه بیشتر نظام‌ سیاسی در افغانستان به معنای لزوم چاره‌اندیشی اساسی در این زمینه است. چرا که آب هیرمند و هریرود به‌طور مستقیم حیات بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر از جمعیت شرق کشور را نشانه رفته و عدم حل این مشکل، بستر بروز رخدادهای ناگوار اجتماعی و مهاجرت را ایجاد می‌کند. همانطور که پیش از این و در دهه ۴۰ نیز خشکسالی سبب مهاجرت بخش قابل توجهی از جمعیت سیستان و بلوچستان به شمال و شمال شرق کشور شد. به همین منظور در آبان‌ماه سال ۹۴ و در بحبوحه محدودیت‌های مالی دولت یازدهم، محمدباقر نوبخت خبر از اختصاص ۲میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی داد. مسلما این اقدامات دولت ایران توسط همسایگان نیز رصد می‌شود و بنابراین باید انتظار اقدام متقابل از سوی آنها را نیز داشت.

تنها راه‌حل گفت‌وگو است

مسلما مقامات ایرانی و افغان نمی‌خواهند که کار به مقابله به‌مثل و ایجاد کدورت کشیده شود و طرفین بیش از هرچیز خواستار این هستند که با رعایت واقعی مسائل حسن همجواری و همکاری مشترک و رعایت انصاف، مساله آب‌های مرزی را حل و فصل کنند. مساله‌یی که رهبر معظم انقلاب نیز در جریان دیدار خود با محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان در خردادماه ۹۵ بر آن تاکید داشتند. ایشان در آن دیدار فرمودند: «ایران و افغانستان، مرز، فرهنگ و نیازهای مشترک دارند. ایران در این سال‌ها نسبت به مهاجران افغان مهمان‌نواز بوده است و چنین مساله‌یی نباید موجب گله‌مندی در روابط دو کشور شود».

از معاهده‌ هیرمند چه می‌دانیم؟

هیرمند (هلمند) رودخانه‌یی است که از رشته‌ کوه‌های هندوکش در امتداد رشته کوه هیمالیا سرچشمه می‌گیرد. رودخانه هیرمند مهم‌ترین منبع حیات تالاب هامون و استان سیستان و بلوچستان به حساب می‌آید. براساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ میان دولت وقت ایران و دولت افغانستان منعقد شد و به امضای نخست وزیران دو کشور رسید، نحوه تعامل دو کشور در موضوع آب هیرمند به صورت دقیق مشخص شده است.

در ماده دوم این معاهده‌نامه عنوان شده که در سال‌های نرمال یا فوق‌نرمال آبی، مقدار آبی که از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود به‌طور متوسط ۲۶مترمکعب در ثانیه است که «شامل ۲۲مترمکعب در ثانیه براساس گزارش کمیسیون دلتای هلمند در سال ۱۹۵۱ و ۴مترمکعب در ثانیه اضافی متناسب با تقسیمات ماهانه مشخص، با توجه به سابقه حسن‌نیت و علایق برادرانه طرفین است». در ماده یازدهم نیز قید شده که در صورت وقوع شرایط خشکسالی شدید یا بروز شرایط فورس‌ماژور، رسیدن آب به دلتای هیرمند موقتا ناممکن شود، کمیساران طرفین برنامه‌یی را برای رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و به ۲ دولت ارائه می‌دهند.

در ماده پنجم این معاهده، عنوان شده «دولت افغانستان موافقت می‌دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب هیرمند (هلمند)، بعضا یا کلا محروم کند. همچنین ایران هیچ‌گونه ادعایی بیشتر از مقادیر این معاهده نخواهد داشت، حتی اگر مقادیر آب بیشتری در دلتای سفلای هیرمند (هلمند) میسر باشد و بتواند مورد استفاده ایران قرار بگیرد.

ماده هفتم این معاهده‌نامه از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است. جایی که عنوان شده هر نوع ابنیه فنی مشترک که احداث آن برای استحکام بستر رود لازم دیده شود، «بعد از موافقت طرفین» می‌تواند احداث شود. در ماده نهم نیز به داوری در زمان وقوع اختلاف پرداخته شده است: «در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای مواد این معاهده‌نامه، طرفین ابتدا از طریق مذاکرات دیپلماتیک، سپس از طریق صرف مساعی‌ جمیله مرجع ثالث و در نهایت به حکمیت محول می‌شود. هرچند ادعا می‌شود که در طی سال‌های پس از امضای این تفاهمنامه و به واسطه تحولات سیاسی و خصوصا بی‌ثباتی‌های حاکم بر افغانستان، بندهای این معاهده‌نامه به صورت دقیق به اجرا در نیامده است، و شاید بتوان نخستین گام برای رسیدن طرفین به توافق، بر پایه اجرای دقیق همین معاهده‌نامه موجود استوار است. براساس تحقیقی که توسط یکی پژوهشگران بومی سیستان ‌و بلوچستان صورت گرفته است احتمال وضعیت «خشک» یا «خیلی خشک» در مناطق درگیر با رودخانه‌های هیرمند و هریرود در سال‌های آینده، ۴۷٫۵‌درصد، احتمال وقوع وضعیت «نیمه‌خشک» ۳۵درصد و احتمال باقی ماندن وضعیت به صورت طبیعی تنها ۱۷درصد است. این احتمالات همزمان خوف و رجا را با خود به همراه دارند. خوف از آینده‌یی که حیات سیستان ‌و بلوچستان و ولایت‌های افغانستان را به خطر می‌اندازد و رجا به اینکه هنوز تا فاجعه فاصله وجود دارد و مدیران دو کشور می‌توانند با تکیه به تاریخ روابط و فرهنگ خود این معضل را حل کنند.

 

[ad_2]

لینک منبع